CÁC TOUR ĐI QUA ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

17,20,22,24,27,29...

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

16,18,21,23,25,28...

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

17,19,22,24,26,29...

1.868.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

16,18,21,23,25,28...

2.842.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

16,18,21,23,25,28...

2.842.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

17,24/11/2018

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20,22,24,27,29...

3.698.000VNĐ