HOT LINE: 08 4444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA NINH THUẬN

TẾT KỶ HỢI: TUY HÒA - QUY NHƠN

TET_TH-QN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.899.000VNĐ

PHAN RANG

SG_PR

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,24,26,29,31/1/...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,24,26,29,31/1/...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 7

NT7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 7

NT7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

NT8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - 8

NT8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

NT-ÐL1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

22,24,26,29,31/1/...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

NT-ÐL1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

22,24,26,29,31/1/...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

NT-ÐL2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

NT-ÐL2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,29,31/1/...

3.478.000VNĐ