HOT LINE: 084 444 1818

Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Liên Hệ
101 Long An
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Tiêu chuẩn 789.000
Liên Hệ
102 Mỹ Tho - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Khách Sạn 809.000
Liên Hệ
103 Tiền Giang - Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Tiêu chuẩn 898.000
Liên Hệ
104 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Tiêu chuẩn 839.000
Liên Hệ
104A Cao Lãnh - Sa Đéc - Tràm Chim Tam Nông - Đồng Sen Tháp Mười
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 1.799.000
Liên Hệ
104B Cao Lãnh - Sa Đéc Đồng Tháp Mười Mùa Nước Nổi
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 1.799.000
Liên Hệ
105 Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 4 sao 2.049.000
Liên Hệ
106 Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 4 sao 1.989.000
Liên Hệ
107 Hậu Giang - Lung Ngọc Hoàng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 1.879.000
Liên Hệ
111 Hành Hương Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Tiêu chuẩn 1.129.000
Liên Hệ
112 Hành Hương Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
24/2/2019
3,10,17,24,31/3/2019
Tiêu chuẩn 1.269.000
Liên Hệ
113 Hành Hương 4 Núi Campuchia - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
22/2/2019
1,8,15,22,29/3/2019
Khách Sạn 4.179.000
Liên Hệ
115 Long Xuyên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 2Đ
22/2/2019
1,8,15,22,29/3/2019
Khách Sạn 1.999.000
Liên Hệ
116 Châu Đốc - Hà Tiên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
22/2/2019
1,8,15,22,29/3/2019
KS 3* + 2* 2.989.000
Liên Hệ
117 Phú Quốc Đảo Ngọc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
21,24/2/2019
9,24/3/2019
27/5/2019
KS 2 sao 1.999.000
Liên Hệ
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
118 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
21/2/2019
25/5/2019
Khách Sạn 4.079.000
Liên Hệ
119 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
21/2/2019
25/5/2019
KS 3* + 2* 5.789.000
Liên Hệ
120 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
21/2/2019
25/5/2019
KS 3* + 2* 6.339.000
Liên Hệ
126 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Cao Nguyên Bokor - Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
22/2/2019
1,8,15,22,29/3/2019
Khách Sạn 3.929.000
Liên Hệ
127 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Suối Teuk Chhou - Cao Nguyên Bokok - Biển Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 4.659.000
Liên Hệ
128 Châu Đốc - Hà Tiên- Xà Xía - Thủ Đô Phnom Penh - Biển Shihanouk Ville - Cao Nguyên Bokor
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 5.989.000
Liên Hệ
134 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 3.859.000
Liên Hệ
135 Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Rạch Giá - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 3.989.000
Liên Hệ
136 Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
22/2/2019
1,8,15,22,29/3/2019
Khách Sạn 3.229.000
Liên Hệ
137 Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 3.969.000
Liên Hệ
138 Bến Tre - Tiền Giang - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 3.989.000
Liên Hệ
139 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
23/2/2019
2,9,16,23,28/3/2019
KS 3 + 4 sao 4.279.000
Liên Hệ
140 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
KS 4*+ 3* 5.419.000
Liên Hệ
141 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
23/2/2019
2,9,16,23,30/3/2019
Khách Sạn 5.419.000
Liên Hệ
142 Liên Tỉnh Miền Tây Về Đất Phương Nam
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
6N - 5Đ
Khách Sạn 6.609.000
Liên Hệ
  • 1
  • 2
  • 3